Certifikáty

Naša kvalifikácia
KVALIFIKÁCIA JE DÔLEŽITÁ

Aby sme svojim klientom dokázali zabezpečiť odborné poradenstvo pri realizácii projektu, považujeme za dôležité neustále zvyšovať našu profesionalitu ďalším vzdelávaním sa. Zúčastňujeme sa preto odborných školení, prezentácií, veľtrhov a sledujeme tak pravidelne aktuálne trendy v oblasti klampiarstva.