Hala Hul

Miesto realizácie: Hul
Realizované práce: výmena strešnej krytiny
Druh stavby: hala, sklad
Rok realizácie: 2012