Kostol Dolný Ohaj

Miesto realizácie: Dolný Ohaj
Realizované práce: oprava strešnej krytiny
Druh stavby: kostol
Rok realizácie: 2013