RD Lúčnica

Miesto realizácie: Lúčnica
Realizované práce: krov, strešná krytina
Druh stavby: rodinný dom
Rok realizácie: 2015