Turňa nad Bodvou

Miesto realizácie: Turňa nad Bodvou
Realizované práce: opláštenie budovy
Druh stavby: priemyselná hala
Rok realizácie: 2010